Savjeti za one koji prvi put odlaze u wellness centar-Wellness centar”Ahmedić”

Wellness turizam spada u jedan od najstarijih turističkih pravaca, naročito ako se uzme u obzir način na koji su Grci i Rimljani dolazili do blagostanja, zatim putovanja srednjovjekovnih hodočasnika kao i nekadašnjih ljetovanja Europskog imućnog sloja na obalama mora u 18. i 19. stoljeću.

U posljednje dvije decenije, bilježi se trend rasta broja korisnika wellness usluga o čemu svjedoči sve veći broj wellness & spa centra različitog tipa..Uzroci koji dovode do popularizacije i omasovljavanja wellness turizma su mnogobrojni i široki. Napredak medicine i produžavanje životnog vijeka ljudi, samim tim i inovacija na zaštiti zdravlja doprinijeli su suzbijanju mnogih bolesti, istovremeno uvijek se pojavljuju nove, sa vječitim teorijama zavjera glede farmaceutske industrije, što bismo svakako ovdje ostavili po strani. Međutim, neoboriva je činjenica da i pored suzbijanja mnogih bolesti, mentalni, psihološki i emocijonalni problemi suvremenog čovjeka bilježe takodje trend rasta i u značajnoj mjeri utječu na kvalitetu života kao vječito žarište i okidač za nastanak drugih bolesti.

Depresija i oboljenja koja su direktna posljedica stresa su prema podacima mnogih istraživanja jedan od najčešćih oboljenja 21. stoljeća. Naravno, tada se u najvećem postotku, uslijed psihijatrijske pomoći izlazi iz problema traže u farmaceutskim psihomotornim lijekovima, čije korištenje svakako ima druge zdravstvene posljedice, kojim se polako ulazi u “začarani krug” manjeg ili većeg zla po čovjeka. Upravo zbog navedenog, sve je veći broj ljudi koji spas od suvremenog, stresnog i brzog načina života, upravo traže u wellness & spa turizmu, sinonimu koji sve više koristi uz tradicionalni naziv “banja” odnosno “banjski turizam” sa svojim novim specifičnostima. Upravo pored mnogobrojnih fizičkih koristi, koje donosi korištenje usluga kvalitetnih wellness & spa centara, značajnu ulogu čine i psihološke, kao oblik psihičkog, mentalnog opuštanja, poticanje blagostanja čitavog organizma dovodeći ga u prirodni psihofizički balans.

Wellness bi trebao biti način života, ka unapređenju vlastitog kvalitete života, kako bismo dostigli balans tijela, uma i duha, poštujući vlastite izbore i mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Postizanje takvog blagostanja u danasnjem brzom životu, poslovnim i materijalnim stresovima i vječitim manjkom vremena za nas same, predstavlja svojevrsni izazov. Koliko god da mislimo da je ovo psihofizičko blagostanje luksuz, za njegovo prakticiranje više nisu potrebna enormna financijska ulaganja, osobito ako se uzme u obzir sve veća dostupnost kvalaitetnih banja, wellness i spa centara u kojima prednjače kulture pojedinih zemalja, upravo iz razloga što ovaj segment sve više prerasta u potrebu suvremenog čovjeka, a ne svojevrsni luksuz.

Također, ako bolje sagledamo, wellness je svuda oko nas, samo je potrebno da ga primijetimo, prakticiramo i nađemo malo vremena za sebe, umjesto vječitih izgovora. On se može sagledati pored spomenutog wellness turizma iu duhovnom uzdizanju, zdravom izboru hrane, jutarnjoj šetnji, fizičkoj aktivnosti, druženju, dobrim pozitivnim mislima.

Za one koje se prepuste iskustvima wellness turizma, ona postaju mnogo više od klasičnih klišeiranih putovanja, poprimajući veća zadovoljstva turiste, čineći ga sretnijim, zadovoljnijim, odmornijim, koji će pored koristi koje mu donosi posjete wellness & spa centru, zasigurno bolje percipirati i samu turističku destinaciju, te će mu i kompletan dojam sa turističkog putovanja, poprimiti bolju memoriju istog i pričiniće mu veće zadovoljstvo.

Upravo zbog nametnute potrebe suvremenog stresnog života i sve većeg broja i bolje kvalitete turističkih destinacija s obiljem wellness sadržaja, sve je i više ljudi koji pridaju značaj ovom turističkom segmentu, jer već nakon prvog posjeta, osjećaju se bolje, težeći wellness spapraktiukuju svoja iskustva dalje.